Čemu věříme

 Neboť tak Bůh miluje svět, že dal [svého] jediného Syna, aby žádný, kdo v něho   věří, nezahynul, ale měl život věčný. 
  Jan 3: 16  

Níže zmiňujeme různé pravdy, které jsou pro nás důležité. Pokud byste se rádi dozvěděli více o tom, čemu věříme, zveme vás, aby jste se přidali na další vyučování pod názvem „According To The Pattern.“ Toto dobrodružství napříč Biblí odhalí níže zmíněné pravdy a také se zaměří na různá důležitá témata.