top of page
_DSC8054.jpeg

DÁVÁNÍ

Odvádění desátků je biblickým principem. Bůh nás vybízí, abychom prvních 10 % svého příjmu odevzdali Jemu. V Destiny Praha věříme, že štědrost v dávání je jednou z Božích vlastností. Někteří říkají, že se Bohu nejvíce podobáme, když dáváme druhým. Bible nás učí dávat na Boží věci a na podporu zvěstování evangelia. Z tohoto světa si nebudeme moct odnést žádný majetek, jen duše zachráněné úžasnou milostí evangelia.

"Všechno činím kvůli evangeliu, abych se stal jeho spoluúčastníkem." (1. Korintským 9:23)

Jako členové a partneři se zavazujeme a slibujeme přispívat na rozvoj a růst této duchovní rodiny a na službu v našem městě i dál, a to tím, že své desátky budeme odvádět právě zde.

JAK MŮŽU ZASLAT FINANČNÍ DAR?

PAYPAL 
KREDITNÍ KARTA

NASTAVTE SI PRAVIDELNÝ PŘÍKAZ

Zvažte, prosím, možnost přispívat do církvi ve formě desátků pravidelně, nejlépe pomocí pravidelného příkazu. To nám pomůže plánovat a pracovat se stabilním rozpočtem. Čísla účtů naleznete v sekci Online bankovnictví. Děkujeme!

ONLINE BANKOVNICTVÍ

341435002/5500

IBAN CZ4755000000000341435002

DARY V HOTOVOSTI
 

NA CÍRKEVNÍM SETKÁNÍ

Na bohoslužbách a jiných církevních setkáních máte možnost dát sboru hotovostní dary. Prosíme, modlete se a zvažte částku, kterou byste rádi přispěli a přineste ji, pokud možno, s sebou.

V BANCE

Na bohoslužbách a jiných církevních setkáních máte možnost dát sboru hotovostní dary. Prosíme, modlete se a zvažte částku, kterou byste rádi přispěli a přineste ji, pokud možno, s sebou.

PÁR UŽITEČNÝCH INFORMACÍ

Můžu dary uplatnit při svém ročním zúčtování?

Ano. Destiny Praha je registrována jako zapsaný spolek (z.s.), a všechny obdržené dotace jsou odečitatelné z daní, jestliže jste plátce daně v České republice. Na vyžádání vám také rádi poskytneme oficiální potvrzení o vašich darech, které můžete použít jako doklad pro vaše roční zúčtování.

Dostáváte příjem od vlády ČR?

Ne. Tyto příjmy jsou pouze pro registrovány církve a náboženské společnosti. Všechny naše příjmy jsou pouze dobrovolné příspěvky.

Jste solidní?

Ano. Jako registrovaná nezisková organizace jsme pravidelně prověřováni místními úřady, aby bylo všechno na pořádku. A jsme rádi, že tomu tak je.

bottom of page