Dávání

Odvádění desátků je biblickým principem. Bůh nás vybízí, abychom prvních 10 % svého příjmu odevzdali Jemu. V Destiny Praha věříme, že štědrost v dávání je jednou z Božích vlastností. Někteří říkají, že se Bohu nejvíce podobáme, když dáváme druhým. Bible nás učí dávat na Boží věci a na podporu zvěstování evangelia. Z tohoto světa si nebudeme moct odnést žádný majetek, jen duše zachráněné úžasnou milostí evangelia.

"Všechno činím kvůli evangeliu, abych se stal jeho spoluúčastníkem."

1. Korintským 9:23

Jako členové a partneři se zavazujeme a slibujeme přispívat na rozvoj a růst této duchovní rodiny a na službu v našem městě i dál, a to tím, že své desátky budeme odvádět právě zde.

jak můžu zaslat finanční dar?

IMG_8318.jpg

PAYPAL / KREDITNÍ KARTA

Bullet Journal

NASTAVTE SI PRAVIDELNÝ PŘÍKAZ

Zvažte, prosím, možnost přispívat do církvi ve formě desátků pravidelně, nejlépe pomocí pravidelného příkazu. To nám pomůže plánovat a pracovat se stabilním rozpočtem. Čísla účtů naleznete v sekci Online bankovnictví. Děkujeme!

Using a Touch Phone

ONLINE BANKOVNICTVÍ

341435002/5500

IBAN CZ4755000000000341435002

Image by John McArthur

DARY V HOTOVOSTI
 

NA CÍRKEVNÍM SETKÁNÍ

Na bohoslužbách a jiných církevních setkáních máte možnost dát sboru hotovostní dary. Prosíme, modlete se a zvažte částku, kterou byste rádi přispěli a přineste ji, pokud možno, s sebou.

V BANCE

Pokud byste raději přispěli přímo na pobočce vaší banky, informace o našem účtu naleznete v sekci Online bankovnictví.

Pár užitečných informací

Můžu dary uplatnit při svém ročním zúčtování?

Ano. Destiny Praha je registrována jako zapsaný spolek (z.s.), a všechny obdržené dotace jsou odečitatelné z daní, jestliže jste plátce daně v České republice. Na vyžádání vám také rádi poskytneme oficiální potvrzení o vašich darech, které můžete použít jako doklad pro vaše roční zúčtování.

Dostáváte příjem od vlády ČR?

Ne. Tyto příjmy jsou pouze pro registrovány církve a náboženské společnosti. Všechny naše příjmy jsou pouze dobrovolné příspěvky.

Jste solidní?

Ano. Jako registrovaná nezisková organizace jsme pravidelně prověřováni místními úřady, aby bylo všechno na pořádku. A jsme rádi, že tomu tak je.