top of page
back to top
destinylogoblack.png

Destiny Czechia

naše proč

priscilla-du-preez-J4PDhW-KyPg-unsplash.jpeg

Pomáháme lidem poznat a následovat Ježíše, objevit jejich poslání a učinit Boha známým. Buď toho součástí. Přidej se k nám.

o nás

Destiny Praha je křesťanská evangelická církev, která se nachází v srdci Prahy v České republice. Jsme komunita místních a mezinárodních věřících. Aktuálně nabízíme online nedělní bohoslužby a komunitní skupinky přes Zoom. Věříme, že Ježíš miluje tento národ, i národy všech, kteří v této zemi našli svůj domov. Tuto lásku toužíme předat druhým skrze přátelství, vyučování a společenství.

 

Naší vizí je vidět lidi zmocněné Ježíšovou láskou a aktivované mocí Ducha svatého. Jako duchovní rodina sdílíme přesvědčení, že každý má naprosto jedinečné Bohem dané poslání a smysl života. Věříme, že svůj smysl života najdeš, když začneš objevovat dary a schopnosti, které ti Bůh dal. Chceme na této cestě stát při tobě a pomoct ti objevit, kým v Ježíši jsi a kým tě povolal být. 

 

Destiny Praha byla založena roku 2015 jako součást mezinárodní sítě církví Destiny Ministries, které úzce spolupracují s Evangelickou aliancí. Všechny naše sbory jsou vzájemně propojené, spolupracují spolu a pracují pod záštitou apoštolského týmu.

hodnoty

SLOVO JE PRAVDA

Bible vnáší jas do našich životů a je naším filtrem v rozhodování.

Dle ní učíme a žijeme.

Její poslání mění naše životy.

Její obsah komunikujeme zřetelně a relevantně s naší dobou a kulturou.

Bible je celá o Ježíši.

priscilla-du-preez-m4L8nZMuVVs-unsplash-removebg-preview.png

JEŽÍŠŮV CÍL JE NAŠE PRIORITA

Není většího cíle, kterému můžeme sloužit, než je cíl Ježíšův.

Jeho cíl má věčný význam.

Rozrůstá se a není mu limitů.

Odmítáme malé myšlení.

Jsme štědří a se srdcem služebníků jdeme za tímto cílem.

V našich životech a v našem světě Ježíš vítězí.

omar-lopez-0-uzdU3gUYw-unsplash-removebg-preview.png

VÍRA JE NAŠÍM POHLEDEM NA ŽIVOT A SVĚT OKOLO NÁS

Bůh je na naší straně. Věříme mu, ať už se děje cokoliv!

Ježíš je větší než jakákoliv výzva.

A s ním není nic nemožné.

On před námi vždy otevírá cestu a činí nespočet zázraků.

Evangelium funguje ve všech generacích a kulturách.

Očekáváme růst a spasení.

Věříme našemu Bohu.

photo-1609220136736-443140cffec6-removebg-preview.png

MILOST JE NAŠÍ KULTUROU

Každý z nás má svůj příběh.

Nikdo z nás není dokonalý, a to je v pořádku.

Ježíš nás přijímá takové, jací jsme, a bere nás na životní cestu.

Naší kulturou je kultura milosti, lásky a úcty.

Prohlašujeme, že to, co Ježíš učinil, je dostatečné.

Jsme autentičtí.

Každý je mezi námi vítaný.

alexandra-fuller-wkgv7I2VTzM-unsplash-removebg-preview.png

UČEDNICTVÍ JE NAŠE CESTA

Bůh touží po tom, abychom ho poznali a abychom byli jako Ježíš.

On má svůj plán a záměr pro každého člověka.

Pomáháme lidem zapojit jejich příběh do velkého Božího příběhu.

S pokorou modelujeme pro ostatní to nesmírné dobrodružství poznání a následování Ježíše.

Ježíšovými učedníky totiž zůstaneme napořád.

jessica-delp-dQIiBMcm5xM-unsplash-removebg-preview.png

lokality

destinylogoblack.png

Naše rostoucí Destiny rodina v Evropě

bottom of page