top of page
back to top
_DSC3546.jpeg

POZNEJ
JEŽÍŠE.

Destiny Praha je křesťanská evangelická církev, která se nachází v srdci Prahy v České republice. Jsme komunita místních a mezinárodních věřících. Aktuálně nabízíme online nedělní bohoslužby a komunitní skupinky přes Zoom. Věříme, že Ježíš miluje tento národ, i národy všech, kteří v této zemi našli svůj domov. Tuto lásku toužíme předat druhým skrze přátelství, vyučování a společenství.

 

Naší vizí je vidět lidi zmocněné Ježíšovou láskou a aktivované mocí Ducha svatého. Jako duchovní rodina sdílíme přesvědčení, že každý má naprosto jedinečné Bohem dané poslání a smysl života. Věříme, že svůj smysl života najdeš, když začneš objevovat dary a schopnosti, které ti Bůh dal. Chceme na této cestě stát při tobě a pomoct ti objevit, kým v Ježíši jsi a kým tě povolal být. 

 

Destiny Praha byla založena roku 2015 jako součást mezinárodní sítě církví Destiny Ministries, které úzce spolupracují s Evangelickou aliancí. Všechny naše sbory jsou vzájemně propojené, spolupracují spolu a pracují pod záštitou apoštolského týmu.

275843376_4931607536920542_7650789435599596628_n.jpeg

 POMÁHÁME LIDEM POZNAT A NÁSLEDOVAT JEŽÍŠE, OBJEVIT JEJICH POSLÁNÍ A UČINIT BOHA ZNÁMÝM. BUĎ TOHO SOUČÁSTÍ. PŘIDEJ SE K NÁM. 

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • YouTube
  • Spotify

NAŠE ROSTOUCÍ DESTINY RODINA V EVROPĚ

HODNOTY

_DSC9786.jpeg

Bible vnáší jas do našich životů a je naším filtrem v rozhodování. Dle ní učíme a žijeme. Její poslání mění naše životy. Její obsah komunikujeme zřetelně a relevantně s naší dobou a kulturou. Bible je celá o Ježíši.

SLOVO JE PRAVDA.

_DSC1214.jpg

Každý z nás má svůj příběh. Nikdo z nás není dokonalý, a to je v pořádku. Ježíš nás přijímá takové, jací jsme, a bere nás na životní cestu. Naší kulturou je kultura milosti, lásky a úcty. Prohlašujeme, že to, co Ježíš učinil, je dostatečné. Jsme autentičtí. Každý je mezi námi vítaný.

MILOST JE NAŠÍ KULTUROU.

305881040_5408417299239561_7110285009594461304_n.jpeg

Není většího cíle, kterému můžeme sloužit, než je cíl Ježíšův. Jeho cíl má věčný význam. Rozrůstá se a není mu limitů. Odmítáme malé myšlení. Jsme štědří a se srdcem služebníků jdeme za tímto cílem. V našich životech a v našem světě Ježíš vítězí.

JEŽÍŠŮV CÍL JE NAŠE PRIORITA.

291039430_5216823798398913_8837500449866679780_n.jpeg

Bůh touží po tom, abychom ho poznali a abychom byli jako Ježíš. On má svůj plán a záměr pro každého člověka. Pomáháme lidem zapojit jejich příběh do velkého Božího příběhu. S pokorou modelujeme pro ostatní to nesmírné dobrodružství poznání a následování Ježíše. Ježíšovými učedníky totiž zůstaneme napořád.

UČEDNICTVÍ JE NAŠE CESTA.

a7ac9d20-dfa0-4ecb-84df-1e8aa5a08ecd_edi

Bůh je na naší straně. Věříme mu, ať už se děje cokoliv! Ježíš je větší než jakákoliv výzva. A s ním není nic nemožné. On před námi vždy otevírá cestu a činí nespočet zázraků. Evangelium funguje ve všech generacích a kulturách. Očekáváme růst a spasení. Věříme našemu Bohu.

VÍRA JE NAŠÍM POHLEDEM NA ŽIVOT A SVĚT OKOLO NÁS.

275843376_4931607536920542_7650789435599596628_n.jpeg

NAŠE ROSTOUCÍ DESTINY RODINA V EVROPĚ

bottom of page